Gläntan

Permanent sculpture at Källan förskola, Ystad, 2020

Commisioned by Ystad kommun

Photo: Ingrid Furre