Läckage i oskuldens trädgård

Permanent three part installation at Karolinska Institutet Science Park, hus Gamma, Stockholm, 2014

Commisioned by Statens konstråd

Photo: Simon Rydén